Så här stoppar du siffror som konverteras till datum i MS Excel


Så här stoppar du siffror som konverteras till datum i MS Excel

MS Excel är en exceptionellt intelligent kalkylarksapp och det är inte bara för att det stöder en många logiska argument. Appen kan känna igen data för vad det är, t.ex. det vet när det handlar om valuta, och när det handlar om tidsvärden. Det är just på grund av detta att många funktioner och formler i MS Excel är så användbara. De lägger inte bara till och subtraherar siffror men kan också tillämpas på tid och valuta. Den här funktionen är användbar för alla konton tills den börjar felaktigt identifiera data. Ibland kommer MS Excel att känna igen data som inte är ett datum som just det. Det ändrar värdet i en cell och påverkar de formler du tillämpar. Det enda sättet att hantera det är att stoppa siffror som konverterar hittills.

Detta händer mest när du anger alfanumeriska värden i ett visst format men är inte begränsat till just det. Om du till exempel skriver 02-02 i en cell, kommer t automatiskt att erkännas den 2 februari. Cellen kommer sedan att känna igen alla data du anger i det som ett datum eller tidvärde.

Formlerna som du tillämpar på cellen påverkas sedan eftersom de inte hanterar siffror. Istället hanterar de en helt annan typ av data. Lösningen på det här problemet är otroligt enkelt.

Välj först cellen med felaktigt identifierade data. Om du tittar på rullgardinsmenyn i verktygsfältet "Nummer" läser den "Anpassad". Det läser inte ens "Datum" eller "Tid", och det här är vad problemet härrör från.


Så här inaktiverar du hämtning där du lämnade i MS Word

Så här inaktiverar du hämtning där du lämnade i MS Word

MS Word har en snygging "Hämta upp var du slutade ' funktion. När du stänger ett dokument markerar Word den exakta platsen som du senast arbetade med inom den filen. Det gör det genom att identifiera var markören var när du stängde dokumentet. När du öppnar den igen, erbjuder Word att du kan hämta upp var du slutade.

(MS-Oficce)

Så här visar du Urklippshistorik i Microsoft Office

Så här visar du Urklippshistorik i Microsoft Office

Ibland när du avslutar MS Word frågar du om du vill behålla data kopierad till Urklipp. Om du väljer att behålla data, sparar och sparar MS Word längre. Samma sak händer när du avslutar alla MS Office-program om du har kopierat och klistrat in text eller bilder i en fil. Detta beror på att MS Office håller en historia av de data du kopierar till ditt urklipp.

(MS-Oficce)