Så här stänger du av varningar för minnen i foton på iOS


Så här stänger du av varningar för minnen i foton på iOS

Facebook har en funktion "På den här dagen" som påminner dig om vad du skickade samma dag i år förbi. Det har funnits länge så vi antar att folk gillar det. Bilder-appen i iOS har något liknande kallat "Memories". Det finns en dedikerad flik i fliken i appen Foton. Det kan automatiskt generera minnen eller du kan skapa dem själv. När det gäller iOS 11 kommer dessa minnen att göra sig mer uppenbara. Du kommer nu få varningar för minnen som du har för en viss dag direkt på din låsskärm. Det är förståeligt om den här funktionen inte exciterar dig. Om så är fallet kan du stänga av varningar för Minnen i Foton.

Det finns två sätt att stänga av varningar för Minnen i foton.

Slå av varningar för foton

Du kan stänga av varningar för bilderna app men det här stänger också av registreringar för delade bildströmmar. Om du inte använder Photo streams, är inaktiveringen av varningar en perfekt lösning. Om du vill stänga av meddelanden för foton öppnar du appen Inställningar. Gå till Meddelanden och tryck på Foton. Slå av "Tillåt meddelanden" -knappen.

Slå av varningar för minnen

Om du inte vill inaktivera meddelanden för foton kan du bara välja att stänga av varningar för Memories in Photos. Öppna appen Inställningar och gå till Meddelanden. Tryck på Foton. På skärmen Bilder visas ett alternativ "Minnen". Tryck på den.


Så här byter du snabbt App Store-landet på IOS

Så här byter du snabbt App Store-landet på IOS

Apples ID är landsspecifikt. Ett Apple-ID som gjordes för den amerikanska affären fungerar inte i Canada Store. Detta är inte ett designfel. Det handlar om betalningar. Din betalningsinformation är knuten till ditt land så det är vettigt att den landhandel du kan handla från är regionalt begränsad. Det sägs att det inte finns något som hindrar dig från att bläddra i ett annat landbutik men det finns inget enkelt sätt att byta App Store-land på iOS.

(IOS)

Så här fixar du en fast appuppdatering på iOS

Så här fixar du en fast appuppdatering på iOS

Appar på iOS-uppdatering är oavbrutet för det mesta. Du kan ställa in appar som ska uppdateras automatiskt eller du kan manuellt uppdatera dem. Valet är ditt. Du kan också stoppa program från att uppdatera över din dataplan. Självklart när appuppdateringar går igenom utan hitch i de flesta cased, kan de fastna.

(IOS)