Så här ställer du in WiFi-anslutningsprioritet i Android


Så här ställer du in WiFi-anslutningsprioritet i Android

Smartphones och skrivbord är inte alltid korrekta när det gäller att välja den starkaste anslutningen för att ansluta till. Din dator eller din smartphone kommer att ansluta till ett nät baserat på sin signalstyrka. Detta är knappast det bästa tillvägagångssättet eftersom andra faktorer som stabilitet och hastighet är viktiga när du ansluter till ett nätverk. Om du kör Windows 10 finns det ett ganska enkelt sätt att ställa in WiFi-anslutningsorder. För att ställa in WiFi-anslutningsprioritet i Android behöver du en app som heter WiFi Prioritizer .

Installera WiFi Prioritizer och öppna den. Det kommer att lista alla WiFi-nätverk som sparats på din enhet. Inom den här listan kan du dra och släppa anslutningarna för att ställa in deras prioritet. Anslutningen längst upp i listan kommer att vara det föredragna nätverket att ansluta till.

Slå på "Aktivera schemalagd jobb" -knappen och baserat på listan ordning kopplar enheten till det önskade nätverket. WiFi Prioritizer bedömer vilken anslutning som ska anslutas till baserat på hur stark och svag signalen är. Det kontrollerar ständigt för att se vilken anslutning som är störst och går sedan ner i listan för att ansluta till den bästa, föredragna.

Du kan justera den minsta signalstyrka som en anslutning måste ha för att din enhet ska kunna ansluta den till Appens inställningar. På samma sätt kan du ställa in minsta signalstyrka som om en anslutning faller för att få enheten att kopplas från den. På samma sätt kan du också ändra hur ofta appen kontrollerar signalstyrkan hos tillgängliga nätverk.


Så här bokar du en Twitter på Twitter

Så här bokar du en Twitter på Twitter

Twitter var ett bra sätt att följa nyheterna. Det var som ett mer interaktivt nyhetsflöde som du kunde prenumerera på. När Google Reader gick i pension, föreslog många att Twitter var ett ganska bra Google Reader-alternativ. Den sociala plattformen har utvecklats sedan dess och det är inte längre bara ett sätt att följa nyheter.

(Android)

9 Bästa OCR-program för Android: Skanna och konvertera bilder till text

9 Bästa OCR-program för Android: Skanna och konvertera bilder till text

Mobilkameror har fördubblats som skanningsinstrument allt sedan resolutionerna har varit tillräckligt höga för att läsa upp skrivna tecken. I vilket syfte pratade vi om de 9 bästa fotoskanningsprogrammen för Android. Nästa logiska steg var optiskt teckenigenkänning (OCR). OCR ger din dator möjlighet att skanna och konvertera bilder till text.

(Android)