Så här hittar du avsändarens IP-adress från ett e-postmeddelande


Så här hittar du avsändarens IP-adress från ett e-postmeddelande

E-post kan spåras genom sin IP. Det är något som flesta människor som tittar på den genomsnittliga brottshowen vet. Vad du kanske antar är den här informationen svår att hitta och kanske behöver du antingen en hackervän eller en sökande för att få den. Det är inte fallet. Kom ihåg att din IP är allmän och det är ett sätt att identifiera dig online så informationen är inte en stor hemlighet. för att när det är knutet till ett e-postmeddelande blir det personligt identifierbart.

Det är lätt att hitta avsändarens IP-adress från ett e-postmeddelande som du just fått. Så här gör du det.

E-postrubriker

E-postmeddelanden är inte bara den textkropp du ser när du tar emot dem. Många ytterligare information skickas med varje e-postmeddelande som du skickar och det finns alla i e-postrubriker. De flesta moderna e-postklienter och tjänster visar inte dig e-postrubriker som standard. Uppgifterna däri gäller inte de flesta människor. Faktum är att om du har att göra med någon som inte är så bra med tekniken, kommer den bara att förvirra dem mer.

Alla e-postmeddelanden har rubriker och alla tjänster och skrivbordsklientklienter kan visa dem för dig. Informationen i rubriken innehåller bland annat den väg som meddelandet tog för att komma till dig. Det betyder att om du fått ett vidarebefordrat meddelande kommer du att kunna se från den rubrik som meddelandet ursprungligen var från, även om kroppen har skruvas rent. Avsändarens IP-adress finns i fältet Mottaget: Från i rubriken


Så här tar du bort en app eller tjänst från ditt Facebook-konto

Så här tar du bort en app eller tjänst från ditt Facebook-konto

Ditt Facebook-konto är inte bara ett socialt konto. Det är ett online-ID som ett Google-konto. Det var dags när utvecklare av både appar och tjänster bad användarna att registrera sig för ett konto med dem. Det här innebar inte bara en längre ombordstigning, det innebar också att användarna hade mer konto för att hålla reda på och fler lösenord att komma ihåg.

(Web)

Så här visar och tar du bort Netflix-historiken

Så här visar och tar du bort Netflix-historiken

Netflix begränsar antalet skärmar som du kan titta på samtidigt. Detta görs så att personer som delar ett Netflix-konto inte delar det med för många människor. Om Netflix tillät användare att titta på ett obegränsat antal skärmar, skulle det förmodligen bara vara ett Netflix-konto per familj, utökad och omedelbar.

(Web)