Så här hittar du konflikter i Google Drive


Så här hittar du konflikter i Google Drive

Cloud-enheter, och möjligheten att synkronisera filer till dem från skrivbordet betyder att du inte behöver manuellt ladda upp / säkerhetskopiera viktiga filer i slutet av dagen. Det är nästan alltid sömlöst och det är ett av de mest tillförlitliga sätten att säkerhetskopiera en fil du jobbar med. Som sagt, ibland synkroniseras körningar till problem. Om du har samma fil öppen på olika enheter / system, kommer du med stor sannolikhet att skapa en motstridig kopia. En motstridig kopia är en något annorlunda version av en fil som redigeras och sparas samtidigt som originalfilen. Den synkroniseringstjänst du använder bestämmer inte vilken fil som ska behållas. Istället kommer det att skapa en motstridigt kopia. Så här hittar du motstridiga filer i Google Drive.

Konflikterande filer i Google Drive

Vi antar att du har Google Drive-appen med Google Backup och Sync installerat på skrivbordet. Kontrollera att appen för närvarande inte synkroniserar eller säkerhetskopierar filer. Det är bäst om du bara kan stänga appen.

Öppna filen Utforska och gå till följande plats:

C:  Användare  Ditt användarnamn  AppData  Local  Google  Drive  user_default

Inne i den här mappen ser du för en loggfil med namnet sync_log.log. Du kan öppna den här filen med anteckningsblock, eftersom det i grund och botten är en TXT-fil som Google Drive skriver till. Notepad-appen har en enkel Sök-funktion som du kan ta fram med Ctrl + F-tangentbordsgenväggen. Använd det för att hitta alla förekomster av ordet "Konflikt". Varje gång detta ord inträffar i loggfilen åtföljs det av ett filnamn och filens plats. Du kan se vilken fil som har skapat en konfliktkopia och hantera det i enlighet därmed.


Så här visar och rensar du skrivarkön i Windows 10

Så här visar och rensar du skrivarkön i Windows 10

I Windows 7 visas en liten skrivarikon i Windows 7 när du skriver ut ett dokument systemfältet. Den här ikonen låter dig komma åt skrivarens kö. Från skrivarkön kan du pausa eller avbryta ett utskriftsjobb. Detta har ändrats i Windows 10. När du ansluter en skrivare och skriver ut ett dokument visas ingen ikon i systemfacket.

(Windows)

Så här inaktiverar du Windows Välkommen-skärmen efter uppdateringar i Windows 10

Så här inaktiverar du Windows Välkommen-skärmen efter uppdateringar i Windows 10

Windows 10-uppdateringar går inte alltid smidigt. Nedladdningen kan fastna eller om en uppdatering lyckas kan du sluta med många brutna funktioner. Fall i punkten Night Light-funktionen utrullades med Creators Update. Hela processen med uppdateringen tar en stund. Skärmen "Just a moment" är ofta där för mer än några minuter.

(Windows)