Lägg till program och URL-genvägar i Windows-kontextmeny med 7CMenuEditor.INC


Lägg till program och URL-genvägar i Windows-kontextmeny med 7CMenuEditor.INC

Små funktioner i Microsoft Windows, till exempel högreklikkmenyn, ökar produktiviteten utan att användaren någonsin märker det. Föreställ dig hur lång tid det tar att få tillgång till alla funktioner som ingår i snabbmenyn genom att navigera till olika dialogrutor och fönster. Kontextmenyn låter dig använda olika funktioner i operativsystemet genom att ge dig objektrelaterade alternativ. Om du till exempel högerklickar på skrivbordet får du en annan uppsättning alternativ än vad du får när du högerklickar, säg en bildfil. På detta sätt blir kontextmenyn inte störd med alla orelaterade alternativ. Vi har täckt flera kontextmenyverktyg som låter dig öka användarvänligheten för skrivbords- och Windows Explorer-kontextmenyer. Idag har vi en liknande bärbar programvara, heter 7CMenuEditor.INC , som låter dig lägga till anpassade programgenvägar och webbadresser till skrivbordets sammanhangsmeny. Du kan välja positionen för de nya genvägarna i snabbmenyn, samt ange om du vill att de ska visas i den vanliga högerklickens snabbmeny eller den utvidgade kontextmenyn för Windows.7CMenuEditor.INC (Shift + Right click) lägg till både programgenvägar och webbadresser till snabbmenyn från ett enhetligt gränssnitt. När du lägger till webbadresser kan du lägga till en anpassad ikon för genvägen och välj den webbläsare som används för att öppna programmet. Dessutom väljer du alternativet Extended (Extended) att genvägen bara visas i den utvidgade kontextmenyn (skift + högerklick). Den övre halvan av programmet innehåller alternativ för att skapa programgenvägar, medan den undre halvan är för att skapa URL-genvägar. För att skapa en programgenväg, välj Bläddra bland Exe och navigera till det önskade programmet. När det väljs fylls alla fälten, Namn, App och Ikon automatiskt. Välj om du vill att genvägen bara ska visas i en längre sammanhangsmeny och klicka på Skapa. Skapa webbadressen kräver att du manuellt väljer Namn, URL, Ikon och Browser för genvägen.

När poster skapas kommer ikonerna att visas i vald position i snabbmenyn. Om du markerade det utökade alternativet när du skapar en genväg måste du trycka ned Shift-tangenten på tangentbordet för att visa den.

Högerklicka på någon tidigare skapad genväg för att komma åt alternativ, till exempel Radera kontextmeny, Ändra egenskaper, Uppdatera etc.


Så här aktiverar du rumslig ljud i Windows 10 för hörlurar och hemmabio

Så här aktiverar du rumslig ljud i Windows 10 för hörlurar och hemmabio

Uppdateringen av Windows 10 Creators har lagt till rumsligt ljud. Om du inte är bekant med vad rumsligt ljud är, är det i grunden 3D-ljud. Med rumslig ljud aktiverad verkar det som om musiken spelar omkring dig i motsats till dina öronproppar. Sant rumsligt ljud är en kombination av tre saker; ljud sammansatt för att leverera en rumslig lyssningsupplevelse, hörlurar eller högtalare som är konfigurerade för rumsligt ljud och programvara för att stödja den.

(Windows)

Så här döljer du ett närliggande WiFi-nätverk I Windows 10

Så här döljer du ett närliggande WiFi-nätverk I Windows 10

Dölj ett nätverk för närliggande WiFi Du vet redan namnet på det nätverk du vill gömma från listan över WiFi-nätverk. Öppna Command Prompt med administrativa rättigheter. Skriv in följande kommando och ersätt "WiFi-nätverket du vill ta bort" med namnet på det nätverk du vill ta bort från listan. netsh wlan lägg till filter permission = block ssid = "WiFi-nätverk du vill ta bort" networktype = infrastruktur Visa ett doldt närliggande WiFi-nätverk För att visa nätverket i listan igen, kör följande kommando och ersätt "WiFi-nätverk du vill visa" med namnet på nätverket.

(Windows)